Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Odwołanie od decyzji o benefitach 

Odwołanie od decyzji o benefitach

Appeal a benefit decision

 

1.    Wstęp

2.    Zanim się odwołasz

3.   Odwołaj się do trybunału

4.   Co dzieje się na przesłuchaniu

5.   Decyzja trybunału

 

 

1. Wstęp

Są różne sposoby by się odwołać, jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją odnośnie benefitów, ulg podatkowych lub alimentów na dziecko.

Jak się odwołać

Poproś o ponowne rozpatrzenie wniosku, tzw. mandatory reconsideration, zanim się odwołasz - zwykle musisz to zrobić nie później niż miesiąc od wydania decyzji odnośnie większości benefitów, ulg podatkowych lub alimentów na dziecko. 

Zwykle nie możesz się odwołać do trybunału, jeśli wcześniej nie poprosiłeś o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Nie musisz prosić o ponowne rozpatrzenie wniosku, jeśli odwołujesz się od decyzji o Uldze na dom /Housing Benefit/ - musisz skontaktować się z lokalnym urzędem, który wydał decyzję zanim odwołasz się do trybunału.

Zwykle musisz odwołać się do trybunału nie później niż miesiąc od wydania decyzji ponownego rozpatrzenia wniosku.

 

2.    Zanim się odwołasz

Musisz poprosić o ponowne rozpatrzenie wniosku nie później niż miesiąc od wydania decyzji odnośnie benefitów takich jak:

 • Zasiłek pielęgnacyjny - Attendance Allowance
 • Zasiłek dla osób owdowiałych - Bereavement Allowance
 • Zasiłek dla opiekunów - Carer's Allowance
 • Zasiłek na dziecko - Child Benefit
 • alimenty na dziecko - child maintenance/child support
 • Odszkodowanie Compensation Recovery Scheme
 • Zasiłek chorobowy Diffuse Mesotheliomia Payment Scheme
 • Zasiłek dla osób niepełnosprawnych - Disability Living Allowance
 • Wsparcie dla os. chorych i niepełnosprawnych związane z zatrudnieniem - Employment Support Allowance (ESA)
 • Zasiłek pogrzebowy - Funeral Payments
 • Zasiłek dla opiekuna dziecka nieżyjących rodziców - Guardian’s Allowance
 • Wsparcie dochodu - Income Support
 • Zasiłek dla os. niepełnosprawnych w wyniku wypadku w pracy - Industrial Injuries Disablement Benefit
 • Zasiłek dla os. poszukujących pracy - Jobseeker’s Allowance (JSA)
 • Zasiłek dla matek przyznawany przez Jobcentre Plus - Maternity Allowance
 • Dodatek emerytalny - Pension Credit
 • Zasiłek dla os. niepełnosprawnych - Personal Independence Payment – PIP
 • Jednorazowy zasiłek dla matek - Sure Start Maternity Grant
 • ulgi podatkowe - tax credits
 • Zasiłek uniwersalny - Universal Credit
 • Zasiłek dla osób z chorobami poszczepiennymi - Vaccine Damage Payment
 • Dofinansowanie do ogrzewania mieszkania - Winter Fuel Payment

Zwykle nie możesz się odwołać do trybunału, jeśli wcześniej nie poprosiłeś o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Poproś o ponowne rozpatrzenie wniosku

Napisz do departamentu, który wydał decyzję i poinformuj, że prosisz o ponowne rozpatrzenie wniosku - adres znajduje się na liście z decyzją, któryą otrzymałeś.

Musisz wyjaśnić, dlaczego uważasz, że wydana decyzja jest zła i załączyć dokumenty, które poprą Twoje słowa.

Jeśli decyzja dotyczy Zasiłku na dziecko /Child Benefit/ lub Zasiłku dla opiekuna dziecka nieżyjących rodziców /Guardian's Allowance/, należy wypełnić formularz CH24A. 

W przypadku ponownego rozpatrywania wniosku odnośnie Ulg podatkowych /Tax Credits/ droga jest inna.

Jeśli chcesz prosić o ponowne rozpatrzenie wniosku, a minął już ponad miesiąc od wydania decyzji, musisz najpierw zadzwonić pod numer podany na liście z decyzją.

Co dalej  

Twoja decyzja zostanie rozpatrzona ponownie - otrzymasz 'zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu' /mandatory reconsideration notice'/, w którym podana zostanie informacja czy decyzja została zmieniona.

Możesz odwołać się do trybunału, jeśli nadal nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji - musisz to zrobić w przeciągu jednego miesiąca od daty podanej na ponownym rozpatrzeniu. 

 

3.   Odwołaj się do trybunału

Musisz albo poprosić o ponowne rozpatrzenie albo podjąć inne kroki zanim odwołasz się do trybunału /Social Security and Child Support Tribunal/.

Trybunał jest niezależny od rządu. Sędzia wysłucha stron przed podjęciem decyzji.

Wypełnij odpowiedni formularz

Dla większości benefitów, musisz wypełnić formularz SSCS1. W innym wypadku należy skorzystać z formularzy dedykowanych danemu benefitowi. 

Benefit/Zasiłek

Formularz

Alimenty - Child Maintenance

SSCS2

Ulgi podatkowe /Tax Credits/, Zasiłek na dziecko /Child Benefit/,  Zasiłek dla opiekuna dziecka nieżyjących rodziców /Guardian's Allowance/

SSCS5

Odszkodowanie Compensation Recovery Scheme

SSCS3

Opłaty NHS co do odszkodowania Compensation Recovery Scheme

SSCS4

Jeśli nie musisz wnioskować o ponowne rozpatrzenie wniosku

GL24

Musisz wyjaśnić dlaczego uważasz, że wydana decyzja jest zła i dołączyć dokumenty, które poprą Twoje słowa.

Formularz i kopię ponownego rozpatrzenia wniosku (jeśli go posiadasz) należy wysłać na adres podany na formularzu. Można się również odwołać pisząc pismo.

Limit czasowy

Zwykle musisz wysłać swoje odwołanie w ciągu miesiąca od:

 • daty podanej na ponownym rozpatrzeniui wniosku (jeśli go posiadasz), lub
 • daty wydania decyzji, od której się odwołujesz

Późne odwołania

Możesz się odwołać do 13 miesięcy po dacie wydania decyzji w przypadku, gdy:

 • byłeś chory lub przebywałeś w szpitalu
 • byłeś w żałobie
 • nie byłeś w stanie przesłać formularza, ze względu na np. strajk na poczcie

Będziesz musiał wytłumaczyć, dlaczego odwołujesz się z opóźnieniem.

Trybunał skontaktuje się wówczas z druga stroną odwołania, która może sprzeciwić sie późnemu odwołaniu. W takiej sytuacji trybunał podejmie decyzję czy odwołanie może zostać rozpatrzone.

Zdecyduj czy chcesz przesłuchanie

Musisz wybrać czy:

 • chcesz stawić się na przesłuchanie - będziesz mógł zaprezentować swoją sprawę przed trybunałem
 • chcesz, aby Twoje odwołanie zostało rozpatrzone wyłącznie na podstawie przesłanych dokumentów

Jeśli chcesz udać się na przesłuchanie, musisz zdecydować czy:

 • wyznaczysz osobę, która będzie Cię reprezentować
 • potrzebujesz tłumacza
 • potrzebujesz jakichś specjalnych udogodnień, np. z powodu problemów z poruszaniem się lub innych probelmów zdrowotnych
 • są dni, w których nie będziesz mógł stawić się na przesłuchanie

Co dalej  

Twój wniosek zostanie przesłany do drugiej strony odwołania - zostanie ona poproszona o ustosunkowanie się. Zostanie Ci ona przesłana i musisz ją zabarć ze sobą na przesłuchanie.

Trybunał napisze do Ciebie odnośnie daty przesłuchania. Przesłuchanie będzie miało miejsce w najbliższym trybunale do Twojego miejsca zamieszkania. 

Musisz przesłać swoją dokumentację do trybunału tak szybko jak to możliwe, tak aby mogła ona zostać wysłana do wszystkich stron sprawy. Więcej informacji znajdziesz na liście z datą przesłuchania.

Zmiana daty przesłuchania

Napisz do trybunału, aby sprawdzić czy istnieje możliwość zmiany daty przesłuchania. Trybunał wyda decyzję i poinformuje Cię o niej.

Wycofanie odwołania

Musisz również napisać do trybunału z prośbą o zgodę na wycofanie odwołania, jeśłi przesłuchanie już się zaczęło. Nie musisz prosić o zgodę, jeśli przesłuchanie jeszcze się nie zaczęło. 

 

4.   Co dzieje się na przesłuchaniu

Musisz zabrać ze sobą całą dokumentację związaną z odwołaniem. Dowody /dokumenty/ zwykle zostają przedstawione wszystkim stronom sprawy. 

Na przesłuchaniu

Tobie, i osobom, które przyprowadziłeś, aby wzięły udział w przesłuchaniu, mogą być zadawane pytania przez:

 • Twojego reprezentanta (jeśli go posiadasz), np. prawnika, przyjaciela, członka rodziny, itp.
 • departament rządowy lub reprezentanta rady
 • panel ekspertów - osoby dobierane w zależności od rodzaju sprawy
 • sędziego

Trybunał zapewni tłumaczam, jeśli o niego prosiłeś. Będzie on opisywał (w Twoim języku) co dzieje się podczas przesłuchania lecz nie może Cię reprezentować ani udzielać Ci rad prawnych.

Zwrot kosztów

Będziesz mógł poprosić o zwrot kosztów takich jak:

 • koszty podróży (pokrycie cen biletów), jeśli podróżujesz transportem publicznym
 • koszty podróży w wysokości 12 pensów za milę, jeśli podróżujesz samochodem, plus 2 pensy za milę jeśli wieziesz do 2 pasażerów
 • posiłki - 4,25 GBP, jeśli podróż trwa więcej niż 5 godzin, 9,30 GBP, jeśli podróż trwa więcej niż 10 godzin lub 13,55 GBP, jeśli podróż trwa więcej niż 12 godzin 
 • strata zysków - 37,06 GBP, jeśli musisz opuścić pracę na czas do 4 godzin, 71,80 GBP, jeśli musisz opuścić pracę na czas powyżej 4 godzin, 
 • koszty opieki do stawki Krajowej Płacy Minimalnej, np. za opiekunkę do dziecka

Urzędnik pomoże Ci wypełnić wniosek, kiedy stawisz się na przesłuchanie.

Upewnij się, że masz ze sobą:

 • paragony
 • list od pracodawcy odnośnie straty zysków 

 

5.   Decyzja trybunału

Otrzymasz decyzję:

 • na przesłuchaniu, lub
 • drogą pocztową

Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji

Możesz:

 • poprosić o uchylenie decyzji
 • odwołać się do Wyższego Trybunału (Administracyjnej Izby Apelacyjnej)

Na liście z decyzją znajdziesz więcej informacji.

Poproś o uchylenie decyzji

Zostaniesz poinformowany jak starać się o uchylenie decyzji (anulowanie), jeśli uważasz, że zaszła pomyłka. 

Odwołaj się do Wyższego Trybunału (Administracyjnej Izby Apelacyjnej)

Odwołać się do Wyższego Trybunału (Administracyjnej Izby Apelacyjnej) możesz wyłącznie w przypadku, gdy uważasz, że wydana decyzja jest zła ze wzlędów prawnych, np. jeśli trybunał:

 • nie przedstawił odpowiednich argumentów odnośnie podjętej decyzji, lub nie oparł swojej decyzji na przedstawionych faktach
 • nie odniósł się właściwie do obowiązującego prawa

Następnie należy wykonać 3 kroki:

 1. Wystąpić do trybunału /Social Security and Child Support Tribunal/ o pisemne przedstawienie powodów wydanej decyzji (zwane 'uzasadnieniem') w ciągu 1 miesiąca od daty wydania decyzji. 
 2. Wystąpić do trybunału /Social Security and Child Support Tribunal/ zgodę na odwołanie się do Wyższego Trybunału (Administracyjnej Izby Apelacyjnej).
 3. Jeśli trybunał /Social Security and Child Support Tribunal/ odmówi, zwróć się do Wyższego Trybunału (Administracyjnej Izby Apelacyjnej) o zgodę na odwołanie. 

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.