Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Kody podatkowe 

Kody podatkowe

Tax codes

 

1.    Wstęp

2.    Co oznaczają numery w Twoim kodzie podatkowym

3.    Co oznaczają litery w Twoim kodzie podatkowym

4.    Kiedy zmienia się Twój kod podatkowy

5.    Co oznacza Twój PAYE Coding Notice – dokument z informacjami o przyznanym kodzie podatkowym

6.    Jeżeli uważasz, że Twój kod jest zły

 

1. Wstęp

Twój pracodawca bądź emerytodawca używa Twojego kodu podatkowego w celu wyliczenia wysokości podatku jaki ma odjąć od Twojego świadczenia.

Brytyjski urząd skarbowy (HM Revenue and Customs – HMRC) opracowuje Twój kod podatkowy i wysyła go twojemu pracodawcy bądź emerytodawcy.

Kod podatkowy składa się z:

 • liczb – odnoszą się one do kwoty zwolnionego z podatku dochodu, który możesz uzyskać
 • zwykle jednej litery – nawiązuje ona do Twojej sytuacji oraz należnych świadczeń/zasiłków

     

Większość osób urodzonych po 5 kwietnia 1938 r., mających jedno miejsce pracy, posiada kod podatkowy 1150L.

Kod podatkowy zmienia się co roku (w każdym kolejnym roku podatkowym między 6 kwietnia jednego roku a 5 kwietnia kolejnego), głównie ze względu na podniesienie ‘Osobistej kwoty wolnej od podatku’ – Personal Allowance. Twój kod może też zmienić się z innych powodów, np. jeśli zaczniesz lub przestaniesz pobierać zasiłki ustawowe (m.in. emeryturę państwową) lub benefity firmowe takie jak samochód służbowy.

Jeśli posiadasz niewłaściwy kod podatkowy, może to oznaczać, że płacisz niewłaściwą stawkę podatku. 

Gdzie znaleźć swój numer podatkowy

Twój numer znajdziesz:

 • na odcinku wypłaty (payslipie) od pracodawcy lub emerytodawcy
 • na swoim koncie na stronie urzędu
 • na formularzu P45 od pracodawcy, jeżeli rezygnujesz z pracy
 • na formularzu P60 od pracodawcy na koniec roku podatkowego
 • na PAYE Coding Notice (dokumencie z informacjami o przyznanym kodzie podatkowym) – możesz otrzymać go pocztą lub sprawdzić online poprzez konto na stronie urzędu skarbowego (tzw. Self Assessment), jeżeli jesteś zarejestrowany

Jeżeli otrzymujesz dochód od więcej niż jednego pracodawcy lub emerytodawcy, każdy z nich zwykle stosuje inny kod podatkowy.

Twój kod podatkowy nie zawiera informacji dotyczących wysokości Twoich dochodów. Dzięki niemu pracodawca lub emerytodawca otrzymają wyłącznie informacje na temat tego, jakiej wysokości podatek muszą odliczyć z Twojego wynagrodzenia/świadczenia. 

Więcej niż jeden kod podatkowy

W Twoim głównym miejscu pracy jest obliczany Twój kod podatkowy i należne świadczenia.

HMRC automatycznie przypisze pozostałą kwotę wolną od podatku do Twojego drugiego miejsca pracy.

Możesz skontaktować się z HMRC, jeśli chcesz zmienić przyporządkowanie kodów podatkowych (w którym miejscu pracy ma być używany kod główny). 

2. Co oznaczają numery w Twoim kodzie podatkowym

Numery w Twoim kodzie podatkowym pokażą pracodawcy lub emerytodawcy jakiej wysokości jest Twoja kwota zwolniona z podatku w aktualnym roku podatkowym.

Będzie to bazowało na ‘Osobistej kwocie wolnej’ – Personal Allowance, która jest kwotą dochodu, który możesz uzyskać przed zapłaceniem podatku.

Przykład

1150L to aktualny kod podatkowy dla większości osób urodzonych po 5 kwietnia 1938 r. 1150 odnosi się do kwoty wolnej od podatku – Personal Allowance, 11 500 GBP podzielonej przez 10.

Jak opracowywany jest kod

 1. Urząd skarbowy (HM Revenue and Customs – HMRC) opracowuje Twoją ‘Osobistą kwotę wolną od podatku’ (Personal Allowance).
 2. Sumowane są: dochód, za który nie zapłaciłeś podatku (w przypadku np. nieopodatkowanego dochodu lub pracy w niepełnym wymiarze godzin) oraz wartość wszystkich ulg pracowniczych (np. służbowy samochód).
 3. Dochód, za który nie zapłaciłeś podatku odejmuje się od kwoty wolnej od podatku. To co zostanie jest kwotą zwolnioną z podatku w danym roku podatkowym.
 4. Kwota ta dzielona jest przez 10 i dodawana do litery związanej z Twoją sytuacją życiową.

Proces jest inny, jeżeli w Twoim kodzie podatkowym występuje litera ‘K’.

 

3. Co oznaczają litery w Twoim kodzie podatkowym

Litera w Twoim kodzie podatkowym pomoże pracodawcy lub emerytodawcy wyliczyć ile podatku odprowadzić od Twojej pensji.

Litera

Co oznacza

L

Jesteś uprawniony do podstawowej ‘Osobistej kwoty wolnej od podatku’

(Personal Allowance).

 

M

Ulga podatkowa dla małżeństw (Marriage Allowance): otrzymałeś 10% kwoty wolnej od Twojego partnera 

N

Ulga podatkowa dla małżeństw (Marriage Allowance): przeniosłeś 10% kwoty wolnej Twojemu partnerowi

S

Twój dochód lub emerytura jest opodatkowana stawką podatku dochodowego w Szkocji

Y

Urodziłeś się przed 6 kwietnia 1938 r. i jesteś uprawniony do wyższej ‘Osobistej kwoty wolnej od podatku’ (Personal Allowance).

T

Twój kod podatkowy zawiera dodatkowe wyliczenia (np. ‘Osobista kwota wolna od podatku’ została obniżona, ponieważ Twój dochód przekracza kwotę podstawowej stawki podatku)

0T

Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’ została wyczerpana lub zacząłeś nową pracę i nie masz formularza P45 lub nie przekazałeś swojemu pracodawcy potrzebnych informacji do otrzymania kodu podatkowego

BR

Cały Twój dochód z pracy lub emerytury jest opodatkowany stawką podstawową 20% (zwykle kiedy pracujesz u więcej niż jednego pracodawcy lub pobierasz emeryturę od więcej niż jednego emerytodawcy)

D0

Cały Twój dochód z pracy lub emerytury jest opodatkowany stawką wyższą 40% (zwykle kiedy pracujesz u więcej niż jednego pracodawcy lub pobierasz emeryturę od więcej niż jednego emerytodawcy)

D1

Cały Twój dochód z pracy lub emerytury jest opodatkowany stawką dodatkową 45%

(zwykle kiedy pracujesz u więcej niż jednego pracodawcy lub pobierasz emeryturę od więcej niż jednego emerytodawcy)

NT

Nie płacisz żadnego podatku od tego dochodu

Jeżeli w Twoim kodzie podatkowym na początku występuje litera ‘K’

Kod podatkowy z literą ‘K’ oznacza, że Twój dochód nie jest dodatkowo opodatkowany i jest wart więcej niż Twoje świadczenie zwolnione z podatku. Dla większości osób dzieje się tak, gdy:

 • opłacasz podatek, z którym zalegałeś w zeszłym roku
 • otrzymujesz dodatkowe opodatkowane świadczenia (np. emeryturę)
 • otrzymujesz dodatkowe świadczenia z miejsca pracy, dla których opłacasz podatek (np. samochód służbowy, ubezpieczenie zdrowotne)

Twój pracodawca lub emerytodawca pobiera podatek od dochodu, który nie został opodatkowany poprzez Twoją płacę lub emeryturę – nawet jeśli inna organizacja płaci Ci nieopodatkowane wynagrodzenie.

Pracodawcy i emerytodawcy nie mogą pobrać więcej niż połowę Twojego wynagrodzenia lub emerytury, kiedy zastosowano kod podatkowy z literą ‘K’. 

Jeżeli w Twoim kodzie podatkowym na końcu występuje symbol ‘W1’ lub ‘M1’

‘W1’ (1 tydzień) i ‘M1’ (1 miesiąc) są to awaryjne kody podatkowe (emergency tax codes). Oznacza to, że Twój podatek jest obliczany tylko na podstawie wypłacanego wynagrodzenia w określonym okresie podatkowym (a nie w całym roku).

Który z kodów dostajesz uzależnione jest od częstotliwości Twojej wypłaty – tygodniowej lub miesięcznej.

Kody znajdują się na końcu Twojego kodu podatkowego, np. 577L W1 lub 577L M1.

Awaryjne kody podatkowe są zwykle automatycznie uaktualniane po przekazaniu nowemu pracodawcy druku P45. Nowy rok podatkowy rozpoczynasz zawsze z normalnym kodem, nie awaryjnym.

 

4. Kiedy zmienia się Twój kod podatkowy

Kod podatkowy zmienia się najczęściej, gdy zaczynasz lub przestajesz otrzymywać:

 • dodatkowe świadczenia/benefity z miejsca pracy, od których musisz odprowadzać podatek, np. samochód służbowy
 • wydatki z pracy, dla których możesz starać się o zwrot
 • dochód nieopodatkowany (np. za wynajem pokoju w swoim domu)
 • opodatkowane świadczenia od państwa (np. emeryturę)

Twój kod podatkowy zmieni się również, jeśli musisz opłacać podatki związane z ubiegłymi latami pracy lub pobierania emerytury.

Możesz zostać tymczasowo zakwalifikowany do awaryjnego kodu podatkowego (emergency tax code), jeżeli zmieniasz pracę.

Co się dzieje, gdy zmienia się Twój kod podatkowy

 1. Ty, Twój pracodawca lub emerytodawca zgłasza informację o zmianie kodu do urzędu skarbowego (HMRC).
 2. Urząd skarbowy rozpatruje co należy zrobić z Twoim kodem (lub kodami w przypadku, gdy posiadasz ich więcej).
 3. Urząd wysyła nowy kod podatkowy Twojemu pracodawcy lub emerytodawcy, który, po jego otrzymaniu, użyje go do obliczenia ile podatku należy odliczyć z Twojego przyszłego wynagrodzenia.
 4. Urząd skarbowy wyśle Ci PAYE Coding Notice - dokument z informacjami o nowym kodzie podatkowym.

 

5. Co oznacza Twój PAYE Coding Notice – dokument z informacjami o przyznanym kodzie podatkowym

Brytyjski urząd skarbowy (HMRC) może wysłać Ci PAYE Coding Notice przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego lub w przypadku, gdy Twój kod podatkowy zmienił się w ciągu trwania roku podatkowego.

Dokument będzie zawierał informacje jaki jest Twój nowy kod podatkowy oraz w jaki sposób został ustalony. Twój pracodawca lub emerytodawca użyje kodu podatkowego, aby wyliczyć ile musi pobrać z Twojego wynagrodzenia.

Nie musisz nic robić z otrzymanym dokumentem PAYE Coding Notice chyba, że znalazłeś w nim błąd.

Co znajduje się w dokumencie PAYE Coding Notice

Poza informacjami o Twoim kodzie podatkowym PAYE Coding Notice zawiera:

 • ulgi, które obniżają Twój podatek
 • rzeczy, za które musisz płacić podatek poprzez swoje wynagrodzenie lub emeryturę

Numery pozytywne w dokumencie PAYE Coding Notice

Numery pozytywne są częścią Twojego dochodu, za którą nie musisz płacić podatku. Zawierają m.in.:

 • ‘Osobistą kwotę wolną od podatku’ (Personal Allowance), która Ci przysługuje
 • Świadczenie dla małżeństw (Married Couple’s Allowance), jeżeli je pobierasz
 • wydatki w miejscu pracy, za które możesz otrzymać zwrot podatku
 • ulgę podatkową od oszczędności (Personal Savings Allowance) – dla odsetek od oszczędności
 • ulgę podatkową od dywidend (Dividend Allowance) – dla odsetek od dywidend

Numery negatywne w dokumencie PAYE Coding Notice

Numery negatywne to dochód, za który nie zapłaciłeś podatku, ale zostanie on zatrzymany przez Twojego pracodawcę lub emerytodawcę zanim otrzymasz wynagrodzenie. Zawierają m.in.:

 • ulgi z miejsca pracy, za które powinieneś zapłacić podatek
 • otrzymywane świadczenia państwowe (również emeryturę), od których musisz zapłacić podatek
 • podatek z ubiegłych lat, z którym zalegasz, a który obecnie opłaca Twój pracodawca lub emerytodawca

Co pokazują wyliczenia

Wyliczenia pokazują jak urząd skarbowy stworzył Twój kod podatkowy.

 

6. Jeżeli uważasz, że Twój kod jest zły

Twój kod podatkowy może być niewłaściwy, jeśli, np.:

 • Liczby i litery nie pasują do Twojej sytuacji
 • Na Twoim payslipie jest niewłaściwa kwota podatku dochodowego do odliczenia
 • Na Twoim koncie podatkowym są niewłaściwe informacje

Awaryjne kody podatkowe są zwykle aktualizowane automatycznie po przekazaniu nowemu pracodawcy druku P45.

Aby zgłosić pomyłkę, możesz:

 • Wypełnić formularz
 • Zadzwonić do HMRC

Jeśli HMRC stwierdzi, że kod jest zły, zostanie dokonana korekta, tak byś:

 • Płacił odpowiednią stawkę podatku z całości dochodu na przestrzeni roku
 • Otrzymywał odpowiednią wysokość Osobistej kwoty wolnej

Na koniec roku podatkowego

Możesz sprawdzić czy opłacałeś odpowiednią stawkę podatku po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia).

Możesz wnioskować o zwrot, jeżeli uważasz, że zapłaciłeś za dużo.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.