Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Ubezpieczenie społeczne ( NI ) 

Ubezpieczenie społeczne

National Insurance

 

1.      Wstęp

2.      Twój numer ubezpieczenia społecznego - NIN

3.      Klasy ubezpieczenia społecznego

4.      Stawki składek

5.      Po co jest ubezpiecznie społeczne

6.      Pomoc dla osób, które nie pracują

7.      Zmiana sytuacji życiowej

 

1. Wstęp

Opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne, aby w przyszłości móc korzystać z określonych korzyści, m.in. świadczenia emerytalnego. 

Płacisz składki jeśli jesteś:

·         w wieku powyżej 16 lat

·         pracownikiem zarabiającym ponad 157 GBP tygodniowo

·         samozatrudniony i zarabiasz ponad 6 025 GBP na rok

Potrzebujesz numeru NIN zanim zaczniesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli zarabiasz między 113 GBP a 157 GBP tygodniowo, Twoje składki są traktowane jakby były płacone, aby chronić Twoją historię składkową.

Klasy ubezpieczenia społecznego

Występują różne typy ubezpieczenia społecznego (zwane ‘klasami’). Typ, który płacisz zależy od Twojego statusu zatrudnienia, wysokości zarobków oraz od tego, czy posiadasz luki w historii opłacania składek.

Kiedy kończysz opłacanie składek

Jeżeli jesteś zatrudniony, przestajesz opłacać składki klasy 1, kiedy osiągasz wiek emerytalny.

Jeżeli sam się zatrudniasz, przestajesz opłacać składki: 

·    klasy 2, kiedy osiągasz wiek emerytalny (lub 4 miesiące później w przypadku jakichś zaległości w składkach)

·        klasy 4, od 6 kwietnia (początku roku podatkowego) po osiągnięciu wieku emerytalnego

 

2. Twój numer ubezpieczenia społecznego

Twój numer ubezpieczenia społecznego (NIN) gwarantuje, że składki i podatek, które opłacasz są kierowane bezpośrednio na Twoje konto. 

Numer składa się z liter i cyfr, i nigdy się nie zmienia.

Swój numer NIN możesz znaleźć na:

  • payslipie
  • certyfikacie końcoworocznym P60
  • rozliczeniu podatkowym

Możesz się starać o wydanie numeru jeżeli jeszcze go nie posiadasz, lub też znaleźć numer, który zaginął.

Kto używa Twojego numeru ubezpieczenia społecznego

Poniższe organizacje muszą znać Twój numer ubezpieczenia:

·      Urząd Skarbowy - HM Revenue and Customs (HMRC)

·      Twój pracodawca

·     Wydział Pracy i Emerytur - Department for Work and Pensions (oraz Urząd Pracy – Jobcentre Plus, a także Urząd ds. Emerytur, Niepełnosprawności i Opieki nad dzieckiem – Pension, Disability and Carers Service) jeżeli pobierasz specjalne zasiłki, a w Irlandii Północnej: Wydział Rozwoju Społecznego (Department for Social Development)

·     władze lokalne, jeśli pobierasz zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit), lub Irlandzki Urząd Mieszkaniowy (Northern Ireland Housing Executive)

·     Urzędnicy ds. rejestracji do głosowania (Electoral Registration Officers) – w celu potwierdzenia Twojej tożsamości podczas rejestracji do głosowania) 

·    firma zajmująca się udzielaniem kredytów studenckich (Student Loan Company) w przypadku gdy starasz się o taki kredyt

·    Twój agent ds. Indywidualnego Konta Oszczędnościowego (Individual Savings Account - ISA), jeżeli takie posiadasz

W celu uniknięcia oszustwa trzymaj swój numer ubezpieczenia w bezpiecznym miejscu i nie podawaj go osobom, które go nie potrzebują.

 

3. Klasy ubezpieczenia społecznego

Klasa, którą płacisz zależy od Twojego statusu zatrudnienia, wysokości zarobków oraz od tego, czy posiadasz luki w historii opłacania składek.

Klasa ubezpieczenia społecznego

Kto płaci

Klasa 1

Pracownicy zarabiający powyżej 157 GBP tygodniowo oraz osoby, które nie przekroczyły wieku emerytalnego – składki są automatycznie odliczane przez Twojego pracodawcę

Klasa 1A lub 1B

Pracodawcy płacą bezpośrednio na wydatki lub benefity pracownika

Klasa 2

Osoby samozatrudnione – nie płacisz, jeśli zarabiasz mniej niż 6025 GBP rocznie (ale możesz opłacać składki dobrowolne)

Klasa 3

Składki dobrowolne – możesz je opłacać, aby wypełnić lub uniknąć luk w swoim rejestrze składek na ubezpieczenie społeczne

Klasa 3A

Składka dobrowolna – możesz podnieść swoją emeryturę poprzez jednorazowy ryczałt, jeżeli przechodzisz na emeryturę przed 6 kwietnia 2016 r.

Klasa 4

Osoby samozatrudnione, których dochód przekracza 8164 GBP na rok.

Sprawdź aktualne stawki składek Klasy 1, 2 i 4. 

4. Stawki składek

Kwota ubezpieczenia społecznego, którą płacisz zależy od Twojego statusu zatrudnienia oraz wysokości zarobków.

Na stronie internetowej HMRC można znaleźć stawki z ubiegłych lat podatkowych. 

Jeżeli jesteś zatrudniony

Opłacasz składki ubezpieczenia społecznego klasy 1. Standardowe stawki dla większości osób na rok podatkowy 2017/2018 przedstawiono poniżej:

Twoje wynagrodzenie

Stawka ubezpieczenia klasy 1

Od 157 GBP

do 866 GBP tygodniowo

(od 680 GBP do 3750 GBP miesięcznie)

12%

Powyżej 866 GBP tygodniowo

(powyżej 3750 GBP miesięcznie)

2%

 

Zapłacisz mniej, jeśli:

      ·      Jesteś mężatką lub wdową, posiadającą zaświadczenie o wyborze

      ·      Odraczasz ubezpieczenie społeczne, ponieważ posiadasz więcej niż jedną pracę

Pracodawcy płacą inna stawkę ubezpieczenia społecznego w zależności od litery kategorii danego pracownika.

Jak płacić

Płacisz ubezpieczenie społeczne wraz z podatkiem. Twój pracodawca odprowadzi je od Twojego wynagrodzenia przed jego wypłaceniem. Na payslipie znajdują się informacje co do wysokości odliczeń.

Jeżeli jesteś dyrektorem spółki limited, możesz również być swoim własnym pracownikiem i opłacać składki klasy 1 poprzez system PAYE.

Jeżeli jesteś samozatrudniony

Płacisz składki na ubezpieczenie społeczne klasy 2 i klasy 4, w zależności od dochodów. Większość osób płaci oba rodzaje składek poprzez system Self Assessment.

Szczególne zasady dotyczą osób wykonujących określony typ pracy (np. egzaminatorów lub osób prowadzących działalność związaną z gruntami lub nieruchomościami), które nie płacą składek klasy 2 poprzez system Self Assessment.

Jeżeli jesteś zatrudniony lub samozatrudniony

Możesz być pracownikiem ale też wykonywać pracę na własny rachunek. W takim przypadku pracodawca będzie odliczał Ci od wynagrodzenia składki klasy 1, a Ty będziesz musiał opłacać składki klasy 2 i 4 od samozatrudnienia.

Wysokość składek będzie zależna od łącznego dochodu ze wszystkich wykonywanych przez Ciebie prac. HMRC poinformuje Cię ile powinieneś zapłacić po wypełnieniu zeznania podatkowego Self Assessment.

Dyrektorzy, wynajmujący oraz rybacy prowizyjni

Inne zasady obowiązują:

      ·      Dyrektorów spółek

      ·      Wynajmujących, prowadzących działalność związaną z nieruchomościami

      ·     Rybaków prowizyjnych, np. jeśli pracujesz na brytyjskiej łodzi rybackiej, ale nie na mocy umowy świadczenia usług

 

Możesz wnioskować do HMRC, aby sprawdzić swój rejestr składek i wnioskować o zwrot, jeśli uważasz, że posiadasz nadpłatę. 

 

5. Po co jest ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne liczą się na korzyść poniższych świadczeń:

Świadczenie

Klasa 1:

pracownicy

Klasa 2:

osoby samozatrudniające się

Klasa 3:

dobrowolne

składki

Podstawowa Emerytura Państwowa

- Basic State Pension

Tak

Tak

Tak

Dodatkowa Emerytura Państwowa

- Additional State Pension

Tak

Nie

Nie

Nowa Emerytura Państwowa

- New State Pension

Tak

Tak

Tak

Zasiłek dla osób poszukujących pracy (na podstawie składek) - Jobseeker’s allowance) 

Tak

Nie

Nie

Zasiłek dot. zatrudnienia (na podstawie składek) - Employment and Support Allowance

Tak

Tak

Nie

Zasiłek macierzyński

- Maternity Allowance

Tak

Tak

Nie

Zapomogi pogrzebowe

- Bereavement benefits

Tak

Tak

Tak

Być może będziesz musiał skorzystać ze składek klasy 3A, aby podnieść swoją emeryturę nawet o 25 GBP tygodniowo.

Składki klasy 4 opłacane przez osoby samozatrudnione z zarobkami powyżej 8 164 GBP zwykle nie liczą się na korzyść powyższych świadczeń. 

 

6. Pomoc dla osób, które nie pracują

Twoje świadczenia mogą zostać naruszone, jeżeli posiadasz luki w rejestrze ubezpieczenia społecznego (National Insurance record). Zawieszenie ubezpieczenia społecznego (National Insurance credits) może Cię przed tym uchronić.

Możesz otrzymać zawieszenie, jeśli nie jesteś w stanie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, np. jeżeli:

      ·      nie możesz pracować ze względu na chorobę

      ·      opiekujesz się kimś

W przypadku gdy nie pracujesz lub otrzymałeś zawieszenie ubezpieczenia, możesz też opłacać dobrowolne składki. 

 

7. Zmiana sytuacji życiowej

Musisz poinformować HMRC, jeżeli:

      ·      zmieniły się Twoje dane, np. adres, nazwisko, wziąłeś ślub lub wstąpiłeś w związek partnerski

      ·      zacząłeś być samozatrudniony

      ·      przestałeś być samozatrudniony

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.