Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz S1 i S2 

Formularz S1 i S2

S1 and S2 Form

 

Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego w Europie. Mają one zredukować ilość dokumentów i ułatwić współpracę między państwami członkowskimi. Formularz S1 zastąpił formularze: E106, E109, E120 i E121. Używa się go w celu zarejestrowania do korzystania z opieki zdrowotnej. Formularz S2 potrzebny jest kiedy planujemy korzystać z opieki medycznej, szpitalnej, itp. za granicą /zastąpił formularz E112/.

Formularz S1: Rejestracja do korzystania z opieki zdrowotnej

Osoba, mieszkająca w jednym z krajów Unii Europejskiej, podczas gdy jest ubezpieczona w innym, może zarejestrować się do korzystania z opieki zdrowotnej poprzez formularz S1. Dotyczy to nie tylko osób będących na emeryturze za granicą, ale też rodzin osoby pracującej za granicą.

Jeśli jeden z małżonków mieszka i pracuje na stałe w Wielkiej Brytanii, podczas gdy jego rodzina mieszka za granicą ma on prawo do wnioskowania o formularz S1 od brytyjskiego Urzędu Skarbowego /HM Revenue & Customs – HMRC/. Formularz powinien zostać przedłożony w lokalnym zakładzie ubezpieczeń społecznych. Wystawiany jest na konkretną osobę, nie rodzinę.

UWAGA!

Jak pokazuje nasza wieloletnia praktyka, Klienci wypełniając druki  S1 samodzielnie często popełniają błędy, które powodują, że HMRC odrzuca wnioski, co znacznie wydłuża procedurę aplikacji oraz zwiększa koszty.

Jeśli chcecie Państwo mieć pewność, że wniosek S1 będzie poprawnie wypełniony pod kątem formalnym możecie zlecić nam jego przygotowanie i wysłanie.

 

 

Formularz S2: Zaplanowana opieka medyczna

Mieszkańcy Unii mają prawo do korzystania z zaplanowanej opieki medycznej w innym kraju członkowskim. W nawiązaniu do zawartych między tymi krajami porozumień, formularz S2 musi być pozyskany z zakładu ubezpieczeń w kraju, w którym dana osoba mieszka. To, co obejmuje leczenie, może różnić się w zależności od kraju. Pracownicy zakładu ubezpieczeń pomogą w ustaleniu, które koszty leczenia zostaną pokryte. Zwykle wygląda to tak, że pokrywane są te koszty za leczenie, które pokrywa kraj, który zamieszkujemy.

Wydawanie formularza nie jest jednak automatyczne, a rozpatrywane indywidualnie, dlatego należy uważnie wypełnić wniosek o S2.

UWAGA!

Jak pokazuje nasza wieloletnia praktyka, Klienci wypełniając druki  S2 samodzielnie często popełniają błędy, które powodują, że HMRC odrzuca wnioski co znacznie wydłuża procedurę aplikacji oraz zwiększa koszty.

Jeśli chcecie Państwo mieć pewność, że wniosek S2 będzie poprawnie wypełniony pod kątem formalnym możecie zlecić nam jego przygotowanie i wysłanie.

 

 

 

Skorzystanie z formularza S1 i S2 umożliwi Tobie i Twojej rodzinie korzystanie z opieki medycznej za granicą, np. w Polsce.

Żadne składki na ubezpieczenie nie będą musiały być płacone za granicą /w Polsce/, jeśli będziesz nadal opłacał składki w Wielkiej Brytanii.

Istnieją również dodatkowe regulacje dotyczące urzędników, marynarzy, pracowników transportu/komunikacji. 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2021 r.