Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Podstawowa Emerytura Państwowa 

Podstawowa Emerytura Państwowa

The basic State Pension

 

1.      Wstęp

2.      Co dostaniesz

3.      Sprawdź czy się kwalifikujesz

4.      Jak się o nią starać

5.      Pozostałe informacje

 

1.      Wstęp

Ten poradnik Cię nie dotyczy, jeśli jesteś:

 • mężczyzną urodzonym dokładnie lub po 6 kwietnia 1951 r.
 • kobietą urodzoną dokładnie lub po 6 kwietnia 1953 r.

Wówczas musisz poczytać o Nowej Emeryturze Państwowej (new State Pension).

 

Osiągnąłeś wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.

Podstawowa Emerytura Państwowa to stała płaca od państwa, którą otrzymujesz kiedy osiągasz wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.

Aby ją otrzymać powinieneś wcześniej opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

Maksymalna kwota, którą możesz aktualnie otrzymywać to 122,30£ tygodniowo.

Podstawowa Emerytura Państwowa co roku wzrasta w stosunku do zarobków lub cen – w zależności od tego, który z poniższych kryteriów jest wyższy:

 • Zarobki - procentowy wzrost średniej płacy (w Wielkiej Brytanii)
 • Ceny - procentowy wzrost cen w Wielkiej Brytanii mierzony przez Indeks Cen Konsumenta - the Consumer Prices Index (CPI)
 • 2,5%

 

2.      Co dostaniesz

Maksymalna kwota, którą możesz otrzymywać to 122,30£ tygodniowo.

Możliwe, że będziesz musiał opłacić podatek od wypłacanej emerytury.

 

Jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim

Możesz podnieść swoją emeryturę o 73,30£ tygodniowo jeśli:

 • zakładasz, że Twoja Podstawowa Emerytura Państwowa będzie niższa od tej kwoty
 • pozostajesz w związku małżeńskim lub partnerskim
 • spełniasz warunki kwalifikujące

Możesz również kwalifikować się do Dodatkowej Emerytury Państwowej (Additional State Pension) lub, jeśli Twoje dochody są niskie, Dodatku Emerytalnego (Pension Credit).

Jak emerytura jest wypłacana

Dzień wypłacania emerytury różni się w zależności od Numeru Ubezpieczenia - NIN (National Insurence Number).

2 ostatnie cyfry w Twoim Numerze Ubezpieczenia - NIN

Dzień tygodnia, w którym otrzymujesz pieniądze

00 to 19

Poniedziałek

20 to 39

Wtorek

40 to 59

Środa

60 to 79

Czwartek

80 to 99

Piątek

Pierwsza wypłata nastąpi na koniec kolejnego pełnego tygodnia po osiągnięciu przez Ciebie wieku emerytalnego. Nie będzie zawierać okresu pomiędzy osiągnięciem wieku emerytalnego, a Twoim normalnym dniem otrzymywania wynagrodzenia jeśli wynosi mniej niż 1 tydzień.

Przykład:

Osiągnąłeś wiek emerytalny w poniedziałek 16 grudnia 2013 r., więc pierwsza wypłata przypada na piątek.

Pierwszy pełny tydzień kończy się w piątek (po poniedziałku kiedy osiągnąłeś wiek emerytalny), więc wypłatę dostaniesz dopiero w kolejnym tygodniu.

Nie zostaną Ci wypłacone pieniądze między 16 a 21 grudnia, ponieważ ten okres obejmuje mniej niż 1 tydzień.

 

Podstawowa Emerytura Państwowa zwykle jest wypłacana co 4 tygodnie na podane przez Ciebie konto. Pieniądze płacone są 'z dołu', tzn. nie dostajesz pieniędzy na najbliższe 4 tygodnie, ale za minione tygodnie.

Inne zasady obowiązują, jeśli mieszkasz za granicą.

 

3.    Sprawdź czy się kwalifikujesz

Musisz wnioskować o Nową Emeryturę Państwową (the New State Pension), jeśli osiągniesz wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r.

Najwcześniej możesz otrzymać Podstawową Emeryturę Państwową, kiedy osiągniesz wiek emerytalny.

Musisz wykazać 30 lat składek lub ulg ubezpieczenia społecznego aby dostać pełną Podstawową Emeryturę Państwową. Oznacza to, że przez 30 lat dotyczyła Cię przynajmniej jedna z poniższych:

 • pracowałeś i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne
 • otrzymywałeś ulgi ubezpieczenia społecznego, np. jako bezrobotny, chory lub jako rodzic czy opiekun
 • dobrowolnie płaciłeś składki na ubezpieczenie społeczne

Jeśli masz mniej niż 30 lat Twoja Podstawowa Emerytura Państwowa będzie niższa niż 122,30£ tygodniowo, ale może wzrosnąć jeśli będziesz płacić dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskuj o Wyliczenie Emerytalne (State Pension Statement), aby dowiedzieć się ile już posiadasz lat składkowych.

 

Pracujesz

Kiedy pracujesz opłacasz ubezpieczenie społeczne i 'zbierasz' lata składkowe, jeśli:

 • jesteś zatrudniony i zarabiasz ponad 157£ tygodniowo od jednego pracodawcy
 • sam się zatrudniasz i opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne

Możesz nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne kiedy zarabiasz mniej niż 155£ tygodniowo. Wciąż możesz się starać o zakwalifikowanie tych lat pracy do emerytury jeśli zarabiasz pomiędzy 113£ a 157£ tygodniowo od jednego pracodawcy.

 

Nie pracujesz

Możesz otrzymać ulgi ubezpieczenia społecznego (National Insurance credits), jeśli nie możesz pracować, np. z powodu choroby czy niepełnosprawności lub kiedy jesteś opiekunem lub jesteś bezrobotny.

Przykładowo jeśli:

 • ubiegasz się o zasiłek na dziecko (Child Benefit) poniżej 12 roku życia /lub 16 roku życia przed 2010 r./
 • pobierasz zasiłek dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s allowance) lub inny zasiłek (Employment and Support Allowance)
 • pobierasz zasiłek opiekuńczy (Carer’s Allowance)

Przed kwietniem 2010 r. mogłeś otrzymać ulgi ubezpieczenia społecznego zgodnie z warunkami Home Responsibilities Protection.

 

Jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim

Jeśli nie jesteś uprawniony do otrzymywania Podstawowej Emerytury Państwowej lub nie dostajesz pełnego wynagrodzenia, możesz się zakwalifikować do otrzymywania lub podwyższenia o 73,30£ tygodniowo przez składki na ubezpieczenie społeczne Twojego małżonka lub partnera, jeśli:

 • oboje osiągnęliście wiek emerytalny,
 • Twój małżonek lub partner kwalifikuje się do otrzymania części Podstawowej Emerytury Państwowej (nawet jeżeli jeszcze o nią nie wystąpił).
 • Twój małżonek lub partner urodził się po 6 kwietnia 1950 r. (ta zasada nie dotyczy kobiet, które są w związkach małżeńskich z mężczyznami lub kobiet w związku z kobietami, które legalnie zmieniły swoją płeć po rozpoczęciu małżeństwa).

Korzystasz z powyższej zasady składając wniosek o emeryturę.

Nie możesz dłużej korzystać z Adult Dependency Increase, jeśli opiekujesz się dziećmi lub jeśli dzieci są od Ciebie zależne finansowo. Jeżeli korzystałeś z tej możliwości dokładnie do lub przed 5 kwietnia 2010 r. możesz korzystać z niego do 5 kwietnia 2020 r., pod warunkiem, że wciąż się kwalifikujesz.

 

Nie kwalifikujesz się do otrzymywania emerytury

Jeżeli nie należysz do żadnej z wyżej opisywanych grup, ale chcesz otrzymywać emeryturę, możesz dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Mężczyźni urodzeni przed 1945 i kobiety urodzone przed 1950

Potrzebujesz więcej lat pracy aby otrzymać emeryturę i minimalną liczbę lat, aby dostać jakąkolwiek (najniższą) emeryturę.

Kto

Liczba lat potrzebnych do otrzymania pełnej emerytury

Liczba lat potrzebna do otrzymania najniższej emerytury

Mężczyźni urodzeni przed 6 kwietnia 1945 r.

44

11

Kobiety urodzone przed 6 kwietnia 1950 r.

39

10

 

Transseksualiści

Twoja emerytura może być zagrożona, jeśli jesteś transseksualistą i:

 • urodziłeś się pomiędzy 24 grudnia 1919 a 3 kwietnia 1945
 • wystąpiłeś o emeryturę przed 4 kwietnia 2005
 • możesz dostarczyć dowód na to, że Twoja operacja zmiany płci odbyła się przed 4 kwietnia 2005 r.

Nie musisz robić nic jeśli legalnie zmieniłeś płeć i zacząłeś wnisokować o emeryturę dokładnie lub po 4 kwietnia – wówczas starasz się o emeryturę według swojej aktualnej płci.

 

4.      Jak się o nią starać

Nie dostaniesz emerytury automatycznie – musisz o nią wystąpić. Cztery miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego otrzymasz list, w którym podane będą informacje co należy zrobić.

Jeżeli 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie otrzymasz listu, zadzwoń na infolinię. Dowiesz się co należy zrobić.

Są 4 drogi:

 • złożenie wniosku o emeryturę online
 • przez telefon
 • pobranie wniosku (State Pension claim form) ze strony i wysłanie do lokalnego centrum emerytalnego
 • złożenie wniosku z zagranicy (włącznie z Wyspami Normandzkimi)

Infolinia dot. emerytur:

0800 731 7898

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 (za wyjątkiem dni świątecznych)

Droga do otrzymania emerytury jest inna, jeśli starasz się o nią z Irlandii Północnej.

 

Chcesz dalej pracować

Możesz złożyć wniosek o emeryturę nawet jeśli wciąż pracujesz. Jednak masz możliwość odroczenia otrzymywania emerytury w celu jej późniejszego zwiększenia.

 

5.      Pozostałe informacje

Zmieniła się Twoja sytuacja

Musisz poinformować biuro emerytalne, jeśli Twoja sytuacja się zmieniła, np.:

 • przeprowadziłeś się
 • jesteś lub byłeś w szpitalu
 • wyjechałeś za granicę lub wróciłeś do kraju
 • przebywasz w domu opieki
 • zmieniłeś numer konta
 • wziąłeś ślub lub jesteś w związku partnerskim
 • wziąłeś rozwód (dotyczy zarówno małżeństw jak i związków partnerskich)
 • owdowiałeś (dotyczy zarówno małżeństw jak i związków partnerskich)

 

Co się stanie z Twoją emeryturą kiedy umrzesz

Jeśli Twój małżonek lub partner osiągnął już wiek emerytalny, powinien skontaktować się z biurem emerytalnym w celu sprawdzenia o co może się ubiegać po Twojej śmierci. Będzie mógł starać się o zwiększenie świadczenia emerytalnego używając Twoich lat pracy, jeśli jeszcze nie dostaje pełnego świadczenia.

Jeśli Twój małżonek lub partner nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, będzie mógł starać się o doliczenie Twoich lat pracy dopiero kiedy go osiągnie. Do tego czasu nie może ponownie wziąć ślubu ani wstąpić w związek partnerski.

 

Jeśli jesteś singlem lub rozwodnikiem

Jeśli jesteś singlem lub rozwodnikiem i umrzesz po osiągnięciu wieku emerytalnego, Twój zarządca majątku może wnioskować o świadczenie, które będzie wypłacane przez 3 miesiące. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy tego nie zabroniłeś.

Dodatkowe pieniądze po odroczeniu emerytury

Jeśli zdecydowałeś się odroczyć otrzymywanie emerytury w celu stworzenia dodatkowej kwoty Twój małżonek lub partner może albo ubiegać się o dodatek emerytalny (extra State Pension) albo otrzymywać ryczałt.

Jeśli odroczyłeś emeryturę mniej niż 12 miesięcy temu Twój małżonek lub partner może otrzymać wyłącznie dodatek emerytalny (nie ryczałt).

Jeśli odroczyłeś ją dokładnie 12 miesięcy temu lub wcześniej można wybrać pomiędzy dodatkiem emerytalnym a ryczałtem. Świadczenia te można otrzymać po osiągnięciu wieku emerytalnego pod warunkiem, że nie wzięło się ponownie ślubu lub nie wstąpiło w nowy związek partnerski.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.