Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Stawki i kategorie ubezpieczenia 

Stawki i kategorie ubezpieczenia społecznego

National Insurance rates and categories

 

1.      Stawki składek

2.      Literowe oznaczenia kategorii

 

1. Stawki składek

Istnieją 2 rodzaje składek klasy 1. pracownika:

  • składki podstawowe /ubezpieczenie pracownika/ - odliczane od wynagrodzenia pracownika
  • składki płacone przez pracodawcę

Oba rodzaje zależą od zarobków pracownika i kategorii ubezpieczenia.

Stawki składek podstawowych

Tabela ukazuje wartości odliczeń od pensji pracownika, których dokonuje pracodawca na rok 2017/2018.

Literowe oznaczenie kategorii

113£ do 157£ tygodniowo (490£ do 680£ miesięcznie)

157,01£ do 866£ tygodniowo (680,01£ do 3,750£ miesięcznie)

Ponad 866£ tygodniowo (3,750£ miesięcznie)

A

0%

12%

2%

B

0%

5,85%

2%

C

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

H

0%

12%

2%

J

0%

2%

2%

M

0%

12%

2%

Z

0%

2%

2%

Stawki składek płaconych przez pracodawcę

Tabela ukazuje wartości jakie pracodawca płaci na ubezpieczenie społeczne swoim pracownikom w roku podatkowym 2017/2018.

Literowe oznaczenie kategorii

113£ do 157£ tygodniowo (490£ do 680£ miesięcznie)

157,01£ do 866£ tygodniowo (680,01 do 3,750 miesięcznie)

Ponad 866£ tygodniowo (3,750£ miesięcznie)

A

0%

13,8%

13,8%

B

0%

13,8%

13,8%

C

0%

13,8%

13,8%

H

0%

0%

13,8%

J

0%

13,8%

13,8%

M

0%

0%

13,8%

Z

0%

0%

13,8%


Stawki w Klasie 1A i 1B

Pracodawca raz w roku płaci składki na ubezpieczenie klasy 1A i 1B na podstawie wypłaconych pracownikom dodatkowych świadczeń. Stawka na rok podatkowy 2017/2018 wynosi 13,8%.

 

2. Literowe oznaczenia kategorii

Pracodawcy używają literowych oznaczeń kategorii pracowników, kiedy tworzą payroll i chcą dowiedzieć się jakiej wysokości składki oboje muszą zapłacić.

Większość pracowników posiada kategorię A. Pracownicy mogą znaleźć swoje literowe oznaczenie kategorii na swoim payslipie.

Literowe oznaczenie kategorii

Grupa pracownika

A

Wszyscy pracownicy oprócz tych z grup B, C, J, H, M i Z z tej tabeli

B

Mężatki i wdowy, uprawnione do płacenia niższych składek na ubezpieczenie

C

Pracownicy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny

J

Pracownicy, którzy mogą odroczyć ubezpieczenie, ponieważ opłacają je w innej pracy

H

Uczniowie poniżej 25. roku życia

M

Pracownicy poniżej 21. roku życia
Z Pracownicy poniżej 21. roku życia, którzy mogą odroczyć ubezpieczenie, ponieważ opłacają je w innej pracy

 

Pracownicy z 'wykontraktowanym' systemem emerytalnym w miejscu pracy

Literowe oznaczenie kategorii

Grupa pracownika

F

Tylko lata podatkowe przed 2012/2013: wszyscy pracownicy oprócz tych z grup G, C, S z tej tabeli

G

Tylko lata podatkowe przed 2012/2013: mężatki i wdowy, płacące niższe składki na ubezpieczenie

C

Pracownicy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny

S

Tylko lata podatkowe przed 2012/2013: pracownicy, którzy mogą odroczyć ubezpieczenie, ponieważ opłacają je w innej pracy

 

Literowe oznaczenie kategorii X

Pracodawcy używają literowego oznaczenia kategorii X dla pracowników, którzy nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne, np. osoby poniżej 16. roku życia.


Marynarze i rybacy morscy

Dla marynarzy i rybaków morskich HMRC przygotowało osobne zasady dot. ubezpieczenia.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.