Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Odrocz swoje ubezpieczenie społeczne 

Odrocz swoje ubezpieczenie społeczne

Defer your National Insurance

 

Możesz odroczyć składki na ubezpieczenie klasy 1., jeśli jesteś pracownikiem z więcej niż jedną pracą i spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

  • opłacasz składki klasy 1. od więcej niż jednego pracodawcy
  • w ciągu roku podatkowego zarabiasz: 866£ lub więcej z jednej pracy, albo 1023£ lub więcej z 2 prac

 

Zazwyczaj płacisz niższą stawkę w wysokości 2% od Twojego tygodniowego dochodu pomiędzy 157£ a 866£ w jednej z Twoich prac (zamiast stawki standardowej 12%).

 

Jeżeli jesteś samozatrudniony

Nie możesz już odroczyć składek na ubezpieczenie klasy 4.

Możesz ubiegać się o zwrot za poprzedni rok podatkowy.

 

Jak odroczyć składki

Wyślij formularz CA72A przed:

  • 14 luty 2018, jeżeli jesteś zatrudniony
  • 21 stycznia 2018, jeżeli jesteś samozatrudniony

 

Opłacanie odroczonych składek na ubezpieczenie społeczne

Na koniec roku podatkowego HMRC sprawdzi Twój rejestr składek i zweryfikuje czy zapłaciłeś odpowiednią kwotę. W przypadku gdy masz niedopłatę, HMRC napisze do Ciebie list, w którym znajdziesz należną kwotę do zapłaty.

 

Aby zapłacić, wyślij swojego payslipa i czek do HMRC. Jeżeli nie masz payslipa, dołącz list z poniższymi informacjami:

  • imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu
  • numerem NIN
  • kwotą, którą płacisz

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.