Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Nadpłaty i niedopłaty podatkowe 

Nadpłaty i niedopłaty podatkowe

Tax overpayments and underpayments

 

Jeżeli jesteś zatrudniony lub otrzymujesz emeryturę, brytyjski Urząd Skarbowy /HMRC/ sprawdzi czy zapłaciłeś odpowiednią stawkę podatku w danym roku podatkowym.

HMRC prześle rozliczenie podatkowe P800 w przypadku nadpłaty bądź niedopłaty podatku. 

W jakim przypadku możesz otrzymać rozliczenie P800

Możesz otrzymać rozliczenie P800, jeśli:

  • W tym samym miesiącu zakończyłeś pracę w jednym miejscu i rozpocząłeś w drugim
  • Zacząłeś otrzymywać emeryturę z miejsca pracy
  • Otrzymałeś Zasiłek Employment Support Allowance lub Zasiłek dla osób poszukujących pracy Job Seekers Allowance

Nie otrzymasz rozliczenia P800, jeśli jesteś zarejestrowany do Self Assessment. Należna kwota zostanie doliczona/odliczona automatycznie, jeżeli nadpłaciłeś lub nie dopłaciłeś odpowiedniej kwoty podatku.

Rozliczenia P800 są wysyłane po zakończeniu danego roku podatkowego (tj. 5 kwietnia). Zwykle otrzymasz swoje rozliczenie:

  • w lipcu, jeśli przysługuje Ci zwrot
  • we wrześniu, jeśli musisz dopłacić

Sprawdzanie rozliczenia P800

Rozliczenie P800 zawiera kwotę Twojego dochodu, która powinna zostać opodatkowana (tj. wynagrodzenie lub emeryturę oraz pobierane zasiłki ustawowe, odsetki od oszczędności lub benefity pracownicze).

Porównaj kwoty z danymi, które posiadasz, np. z certyfikatem końcoworocznym P60, wyciągami z konta lub pismami z Wydziału ds. pracy i emerytur (Department for Work and Pensions - DWP). Jeżeli otrzymywałeś emeryturę co 4 tygodnie, możesz obliczyć sumę poprzez pomnożenie otrzymywanej kwoty przez 13 (nie 12).

Możesz skorzystać z kontrolera podatków HMRC (HMRC tax checker), aby obliczyć jaką kwotę podatku powinieneś był zapłacić.

Jeżeli zgadzasz się z wyliczeniami na rozliczeniu P800

Zwykle nie musisz robić nic.

Jeżeli przysługuje Ci zwrot, HMRC wyśle czek w przeciągu 14 dni od wysłania rozliczenia P800. Jeżeli przysługuje Ci zwrot z więcej niż jednego roku, otrzymasz jeden czek na całą kwotę.

Jeżeli jesteś winien mniej niż 3 000 GBP, HMRC pobierze należny podatek w ratach w najbliższym roku podatkowym, chyba, że:

  • Twój dochód jest niższy niż Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’
  • Dobrowolnie płacisz należną kwotę

Jeżeli nie zgadzasz się z wyliczeniami na rozliczeniu P800

Skontaktuj się z HMRC, jeżeli uważasz, że kwoty, które zwiera przesłane rozliczenie P800 są błędne, lub HMRC nie wzięło pod uwagę podanych informacji.

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, ale nie otrzymałeś rozliczenia P800, wciąż możesz wnioskować o zwrot podatku.

Jeżeli zalegasz więcej niż 3 000 GBP

HMRC napisze do Ciebie na temat sposobów zapłaty.

Jeżeli uregulowanie tej kwoty byłoby dla Ciebie trudne do wykonania, skontaktuj się z HMRC. Urząd może wydłużyć okres zapłaty za podatek.

Dobrowolna wpłata

Jeżeli chcesz dokonać jednorazowej zapłaty za należny podatek, możesz wykonać dobrowolną wpłatę.

Możesz zapłacić HMRC czekiem, przekazem pocztowym lub poprzez bank. Przelew powinien być adresowany do ‘HM Revenue and Customs only’ z dopiskiem ‘VP. W przelewie powinien znaleźć się również Twój numer NIN.

Musisz załączyć wypełniony odcinek zapłaty (paying-in slip), który otrzymałeś wraz z rozliczeniem P800. Skontaktuj się z HMRC, jeśli go nie posiadasz.

Wpłaty należy dokonać na adres:

HMRC

Direct

BX5 5BD

Do adresu nie trzeba dołączać nazwy ulicy, miasta ani numeru skrytki pocztowej.

Kwota wpłynie na konto HMRC po 3 dniach roboczych. 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.