Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Praca w innym kraju UE 

Praca w innym kraju Unii Europejskiej

Work in another UE country

 

1.      Wstęp

2.      Opieka zdrowotna i ubezpieczenie

3.      Pracownicy delegowani

4.      Podatek

 

1. Wstęp

Praca w kraju na terenie Unii Europejskiej

Masz prawo pracować w każdym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bez specjalnego pozwolenia na pracę, jeśli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii.

W skład EOG wchodzą:

·         wszystkie kraje Unii Europejskiej

·         Norwegia, Islandia i Lichtenstein

Twoje prawa

Masz te same prawa co obywatele kraju, w którym pracujesz jeśli chodzi o:

·         Warunki pracy

·         Zarobki

·         Ubezpieczenie społeczne (w tym świadczenia, zasiłki)

Praca w kraju spoza Unii Europejskiej

Musisz posiadać pozwolenie na pracę w większości krajów spoza UE, jeśli jesteś obywatelem Wlk. Brytanii. W większości przypadków, musisz dostać ofertę pracy, aby móc starać się o wizę pracowniczą. Niektóre kraje, jak Australia, Kanada czy Nowa Zelandia, używają systemów punktowych, aby zdecydować czy kwalifikujesz się do otrzymania wizy.

Sprawdź w ambasadzie Wlk. Brytanii w kraju, w którym zamierzasz pracować co powinieneś zrobić.

 

2. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie

Wielka Brytania posiada wzajemne umowy dot. opieki zdrowotnej z większością europejskich krajów. Oznacza to, że obywatele Wlk. Brytanii mogą korzystać z darmowej opieki medycznej lub po obniżonych kosztach. Jeśli zamierzasz pracować w jednym z krajów EOG i chcesz korzystać z tego przywileju, musisz aplikować o EHIC (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).

W skład EOG wchodzą:

·         wszystkie kraje Unii Europejskiej

·         Norwegia, Islandia i Lichtenstein

Poza EOG zwykle musisz płacić za opiekę medyczną, jednak są od tego pewne odstępstwa. Na stronie Państwowej Służby Zdrowia (NHS Choices) znajduje się odpowiedni przewodnik dot. tych krajów.

 

3. Pracownicy delegowani

Jesteś pracownikiem delegowanym, jeśli Twój pracodawca tymczasowo wysyła Cię do pracy z jednego kraju EOG do drugiego.

Zabezpieczenia dla pracowników delegowanych

Twój pracodawca musi spełniać pewne warunki związane z krajem, do którego Cię wysyła. Warunki te dotyczą:

·         maksymalnych okresów czasu pracy oraz minimalnych okresów odpoczynku

·         minimalnej stawki za urlop wypoczynkowy

·         minimalnej stawki wynagrodzenia (również nadgodzin)

·         bezpieczeństwa i higieny pracy

·         specjalnych warunków dla kobiet w ciąży, lub które niedawno urodziły

·         równego traktowania kobiet i mężczyzn i innych zasad przeciwko dyskryminacji

·         zatrudniania osób z agencji pracy

Przykład:

Jeśli w kraju, do którego wysyła Cię Twój pracodawca obowiązuje wyższa stawka płacy minimalnej musisz otrzymać stawkę równą lub wyższą.

Twój pracodawca może zaoferować Ci lepsze warunki zatrudnienia od tych minimalnych, które proponuje dany kraj.

 

4. Podatek

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek w zależności od Twojego statusu rezydenta w kraju, do którego wyjeżdżasz (np. w zależności od tego czy będziesz stałym czy tymczasowym rezydentem, lub w innych przypadkach).

Wypełnij formularz P85, aby poinformować brytyjski Urząd Skarbowy (HM Revenue and Customs – HMRC), że wyjechałeś lub zamierzasz wyjechać z Wlk. Brytanii aby pracować lub mieszkać za granicą.

HMRC przekaże Ci informacje jak to wpłynie na Twoje podatki.

Wypełnij formularz i wyślij go do HMRC.

Ubezpieczenie społeczne

Możliwe, że będziesz musiał opłacać składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą. Będzie to zależało od tego gdzie i jak długo pracujesz.

Płacąc składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne, Twoje prawo do emerytury i innych świadczeń nie zostanie naruszone.

Zmiana sytuacji życiowej

Skontaktuj się z HMRC, jeśli zmieniła się Twoja sytuacja, np. zmieniłeś miejsce zamieszkania lub stan cywilny. Będzie Ci potrzebny numer NIN.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.